our categories

VANNAS

AJ-03-101-103

CASTROVIEJO

AJ-03-104-105

NOYES

AJ-03-106

WECKER

AJ-03-107-108

CASTROVIEJO

AJ-03-109

CASTROVIEJO

AJ-03-110-111

Micro Scissors

AJ-03-112-113

VANNAS

AJ-03-116-117

CASPAR

AJ-03-118

Micro Dissecting Scissor

AJ-03-119-121

YASARGIL

AJ-03-122

Laterally Angled

AJ-03-123-124

Laterally Angled

AJ-03-125

YASARGIL

AJ-03-126-127

Delicate Scissors

AJ-03-128-129

STEVENS

AJ-03-130-133

MATZENBAUM

AJ-03-134-135

Delicate Scissors

AJ-03-136-138

Delicate Scissors

AJ-03-139-140

Delicate Scissors

AJ-03-141-142

Delicate Scissors

AJ-03-143-144

Delicate Scissors

AJ-03-145-146

Delicate Scissors

AJ-03-147-148

Delicate Scissors

AJ-03-149-151

Delicate Scissors

AJ-03-152-155

JOSEPH

AJ-03-156-157

KELLY

AJ-03-158-159

QUINBY

AJ-03-160

Delicate Scissors

AJ-03-161

Standerd Type

AJ-03-162-170

Standerd Type

AJ-03-171-177

Slender Type

AJ-03-178-181

For Wound Edges 1 Blade Serrated

AJ-03-182-183

Standerd Type

AJ-03-184-188

COOPER

AJ-03-189-194

Standerd Type

AJ-03-195-199

Standerd Type

AJ-03-200-203

DEAVER

AJ-03-204-206

Incision Scissor

AJ-03-207-209

SYSTRUNK

AJ-03-210

LITTLER

AJ-03-211

COTTLE

AJ-03-212

STEVENS

AJ-03-213-214

STEVENS

AJ-03-215

STEVENS

AJ-03-216-219

KILNER

AJ-03-220-221

KILNER

AJ-03-222

JAMESON

AJ-03-223

REYNOLDS

AJ-03-224

DE BAKEY

AJ-03-225

TOENNIS ADSON

AJ-03-226-227

TONENNIS

AJ-03-228-230

FOMON

AJ-03-231-232

LANDOLT

AJ-03-233-234

MAYO

AJ-03-235-237

MATO-STILLE

AJ-03-241-242

MAYO-STILLE

AJ-03-243-244

MAYO-STILLE

AJ-03-245-246

MAYO-STILLE

AJ-03-247-248

MAYO

AJ-03-249-250

Copyrights 2020 Adeem Jamil All rights reserved. Designed & Developed by Web Excels